Att låta material leva vidare är hållbart

Extra poäng vid miljöcertifiering av byggnader

De senaste åren har intresset för miljöcertifiering ökat markant i Sverige. Vid val av REPURs produkter kan högre poäng uppnås vid certifieringarna med anledning av såväl ökad isoleringsförmåga som att materialet är tillverkat av återvunnet material.  Efter användning kan produkterna återvinnas igen och igen.

Bra utvärdering vid Livscykelanalyser (ex. 20% av CO2-belastning)

En LCA (livccykelanalys) utförd vid Linköpings Tekniska Högskola för en konstgräsplan visade att det är stora miljömässiga fördelar med att använda REPUR Markskiva jämfört med alternativa material där såväl isoleringsgrad som att produkten är tillverkad av återvunnet material har störst betydelse.

Listade för

Nordic Swan Ecolabelled Buildings

Ladda ner och läs mer

Förenklad livscykelanalys